miercuri, 21 august 2013

Procedura noua privind efectuarea si legalizarea traducerilor

Extras din Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitătilor notariale nr. 36/1995, republicata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei si intrat in vigoare din data de 11.08.2013

" (7) Incheierea de legalizare a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat se intocmeste in urma prezentarii la biroul notarului public a inscrisului care se traduce, precum si a traducerii acestuia, certificata de interpretul si traducatorul autorizat.


Art. 320 - (1) Interpretul si traducatorul autorizat care efectueaza traducerea intocmeste formula de certificare, care are urmatorul cuprins: (incheiere pentru traduceri legalizate)"Subsemnatul, ............... (nume, prenume astfel cum sunt mentionate in autorizatie), interpret si traducator autorizat pentru limba/limbile straina/straine … in temeiul autorizatiei nr. … din data de …, eliberata de Ministerul Justitiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ................. in limba ........., ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.


Inscrisul a carui traducere se solicita in intregime/in extras are, in integralitatea sa, un numar de .... pagini, poarta titlul/denumirea de ......., a fost emis de ... si mi-a fost prezentat mie in intregime/in extras.Traducerea inscrisului prezentat are un numar de  .... pagini si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. ___ /zz.ll.aaaa, pastrate in arhiva subsemnatului. S-a incasat onorariul de ... lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ___ /zz.ll.aaaa.INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT
 ................ (semnatura si stampila)".


(2) Este interzisa modificarea in orice mod a formulei de certificare prevazute la alin. (1), precum si necompletarea uneia sau mai multora dintre mentiunile cuprinse in aceasta.


Art. 321 - Notarul public refuza indeplinirea procedurii legalizarii semnaturii interpretului si traducatorului autorizat daca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de prezentul regulament.

Art. 322 - (1) In procedura de legalizare a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat, notarul public verifica si atesta ca inscrisul prezentat pentru a fi tradus este prezentat in una dintre formele prevazute la art. 319 alin. (1), ca interpretul si traducatorul care a efectuat traducerea este autorizat conform legii, precum si faptul ca acesta a semnat traducerea si a aplicat stampila.

 (2) In incheierea de legalizare a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat, notarul public arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale, respectiv, data (anul, luna, ziua), numele si prenumele interpretului si traducatorului autorizat, prezentarea lui in persoana, calificarea actului prezentat spre traducere conform art. 319 alin. (1), precum si constatarea semnarii de catre acesta a traducerii.

In situatia in care interpretul si traducatorul autorizat si-a depus specimenul de semnatura la biroul notarial, nu este necesara prezenta acestuia in fata notarului public in vederea indeplinirii procedurii. 

Art. 323  - (1) Notarul public poate efectua traduceri in conditiile art. 82 alin. (2) din lege.

(2) In cazul in care traducerea se efectueaza de catre notarul public, pe lânga mentiunile prevazute la art. 322 alin. (2), in incheierea de legalizare a traducerii, notarul public certifica exactitatea traducerii, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

Incheierea va cuprinde, de asemenea, urmatorul text: 

„Inscrisul a carui traducere se solicita in intregime/in extras are, in integralitatea sa, un numar de .... pagini, poarta titlul/denumirea de ......., a fost emis de ... si mi-a fost prezentat mie in intregime/in extras.

Traducerea inscrisului prezentat are un numar de  .... pagini si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. ___ /zz.ll.aaaa, pastrate in arhiva subsemnatului. 

S-a incasat onorariul de ... lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ___ /zz.ll.aaaa.”

Art. 324 - Notarul public poate elibera copii legalizate de pe traducerile aflate in arhiva biroului notarial in conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament pentru indeplinirea procedurii de legalizare a copiilor de pe inscrisuri."

Trebuie mentionat de asemenea ca pentru legalizarea la notar a traducerilor efectuate clientul va trebui sa prezinte obligatoriu documentul in original sau o copie legalizata a acestuia.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...