miercuri, 29 august 2012

Curs de Traductologie la CPPC

Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura (CPPC) din Cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National organizeaza Cursuri de Traductologie in perioada cuprinsa intre 17 - 21 septembrie 2012.

CURS DE TRADUCTOLOGIE
Formarea de competenţe pentru traducerea de texte
Bucureşti, 7-21 septembrie 2012 

Cursul are o durată de 5 zile şi este organizat de Centrul de Pregătite Profesională în Cultură, desfăşurându-se la sediul din B-dul Unirii 22, etaj 2. 

Cui se adreseaza ? 


Cursul se adresează atât persoanelor care au dobândit calitatea de traducator precum şi celor care doresc obţinerea Certificatelor de Traducatori pe limbi şi domenii diverse. 


Obiectivele cursului


După parcurgerea celor doua module, cursanţii vor fi capabili să:

- cunoască principalele etape şi standarde de calitate privind traducerea, revizia, cercetarea terminologică
- cunoască aspectele urmărite în activitatea de revizie lingvistică şi juridică
- să cunoască principalele surse de documentare şi modalităţile de utilizare a acestora pentru obţinerea unor traduceri de calitate


Pentru mai multe detalii: http://www.cppc.ro/ofertacursuri/oferta%20semestrul%202-2012.pdf

Sursa: http://www.cppc.ro/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...