vineri, 11 martie 2016

Glosar de termeni contabili engleza < romanaAccounting income
Venit contabil
Accounting profit
Profit contabil
Accruals, subsidies and similar accounts
Conturi de subvenții, regularizare și asimilate
Accrued interest payable
Dobânzi de plătit
Amounts payable for shares in related parties
Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile
deţinute la entităţile afiliate
Balance sheet
Bilanț
Bank accounts
Conturi la bănci
Bearer cheque
Cec la purtător
Bond issue
Emisiune de obligațiuni
Business combination
Combinări de întreprinderi
Cash flow statement
Situația fluxurilor de numerar
Cash flows
Fluxuri de numerar
Cash inflow
Intrări de numerar
Cash outflow
Ieșiri de numerar
Cleared cheque
Cec compensat
Consolidated balance sheet
Bilanț consolidat
Contingent liabilities
Datorii contingente
Cost accounts
Conturi de calculaţie
Debentures
Obligaţiuni
Debt securities
Titluri de creanță
Debts relating to financial assets
Datorii care privesc imobilizările financiare
Deferred tax asset
Creanțe privind impozitul amânat
Depreciation of non-current assets
Amortizări privind imobilizările
Discretionary account
Cont discreționar
Exchange rate
Rată de schimb
Expenses related to inventories
Cheltuieli privind stocurile
Face value
Valoarea nominală
Fair value
Valoare justă
Financial assets
Imobilizări financiare
Financial expenses
Cheltuieli financiare
Financial reporting
Raportare financiară
Financial revenues
Venituri financiare
Financial trustworthiness
Bonitate financiară
Foreign exchange losses
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
Freight
Navlu
Gifts and subsidies granted
Donaţii şi subvenţii acordate
Income tax and other taxes
Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite
Intangible assets
Imobilizări necorporale
Inventories in transit
Stocuri în curs de aprovizionare
Loans and similar debts
Împrumuturi și datorii asimilate
Long-term bank loans
Credite bancare pe termen lung
Maturity
Scadență
Net turnover
Cifra de afaceri netă
Off-balance sheet accounts
Conturi în afara bilanţului
Other operating expenses
Alte cheltuieli de exploatare
Outstanding lodgements
Valori de încasat
Personnel expenses
Cheltuieli cu personalul
Premium on redemption of bonds
Prime privind rambursarea obligaţiunilor
Premium related to capital
Prime de capital
Promissory note
Bilet la ordin
Provisions for doubtful debts
Ajustări pentru deprecierea creanţelor
Provisions for guarantees to customers
Provizioane pentru garanții acordate
clienților
Raw materials and consumables
Stocuri de materii prime şi materiale
Recoverable amount
Valoare recuperabilă
Research and development costs
Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea
Revaluation reserve
Rezerve din reevaluare
Revenues from long term receivables
Venituri din creanţe imobilizate
Revenues from negative goodwill
Venituri din fondul comercial negativ
Share capital
Capital social
Short term investments
Investiţii pe termen scurt
Subscribed and not paid in share capital
Capital subscris nevărsat
Subsidies for operating activities
Venituri din subvenţii de exploatare
Sundry debtors and creditors
Debitori şi creditori diverşi
Suppliers and similar accounts
Furnizori şi conturi asimilate
Tangible
Tangibil, material
Tangible assets
Imobilizări corporale
Tax liability
Obligație fiscală
Trade discounts offered
Reduceri comerciale acordate
Trial balance
Balanța de verificare
Value Added Tax (VAT);
Taxă pe valoare adăugată (T.V.A.)
Venture capital company
Companie cu capital de risc

Aboneaza-te la newsletter! Vei primi direct pe e-mail ultimele noutati din domeniul traducerilor. Iar daca ti-a placut postarea, da-i share pe reteaua ta socializare preferata alegand din pictogramele de mai jos.

Photo made with Pablo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...