miercuri, 23 martie 2016

Glosar de termeni juridici engleza < romana


affidavit
declarație pe proprie răspundere
amercement
amendă judiciară
battery and other violence
loviri și alte violențe
binding agreement
acord cu caracter obligatoriu
civil action
acțiune civilă
consultation of judges, deliberation
deliberare
contracting parties
părțile contractului
criminal case file/ criminal prosecution
dosar penal
criminal procedure
procedură penală
deed, legal instrument
act oficial, înscris autentic
defamation
defăimare
defence lawyer/ counsel
avocatul apărării
detention pending trial
arestare preventivă
dissolution of marriage
dizolvarea căsătoriei
domestic violence
violență domestică
during the term of the contract
pe durata contractului
effective legal protection
protecție jurisdicțională efectivă
enforcement of obligations
respectarea obligațiilor
extremely serious consequences
consecințe deosebit de grave
final decision
hotărâre definitivă
forensic certificate
certificat medico-legal
forged writing under private signature
fals în înscrisuri sub semnătură privată
freight charges
taxe de expediere
guilt recognition procedure
procedura recunoașterii vinovăției
imprisonment
pedeapsa cu închisoarea
incriminating evidence
probă incriminatoare
insurance policy
poliță de asigurare
judicial framework
cadru juridic
judicial stamp
timbru judiciar
jurisprudence
jurisprudență
legal costs
cheltuieli judiciare
legal guarantees
garanții juridice
legal stamp
timbru fiscal
loss of liberty
lipsire de libertate
money laundering
spălare de bani
nullity of the contract
nulitatea contractului
organized or armed robbery
jaf organizat sau armat
penalty increase
spor de pedeapsă
power of attorney
procură
prescription of criminal liability
prescripţia răspunderii penale
preventive measures
măsuri preventive
private deed
înscris sub semnătură privată
private property
proprietate privată
proprietary rights
drepturi de proprietate
prosecution prior acts
acte premergătoare urmăririi penale
prosecution reopening
redeschiderea urmăririi penale
protection of personal data
protecția datelor cu caracter personal
public property
domeniu public
public prosecutor
procuror, reprezentantul Ministerului Public
publicly appointed lawyer
avocat (numit) din oficiu
purpose of contract
obiectul contractului
qualified murder
omor calificat
reduction of sentence / punishment
reducerea pedepsei
replacement of pecuniary penalty
înlocuirea pedepsei pecuniare
request for extradition
cerere de extrădare
retrial
rejudecarea/reexaminarea cauzei
seeking person
persoana căutată
stamp duty
taxă de timbru
term of prescription
termenul de prescripție
terms of payment
condiții de plată
the right not to testify
dreptul de a nu depune mărturie
to cause injury / damage
a cauza un prejudiciu
to disclaim a right
a renunța la un drept
to tender
a face o oferta
to tender for
a participa la o licitație
to terminate a contract/an agreement
a rezilia un contract
Trade register
Registrul Comerțului
transitional provisions
dispoziții tranzitorii
trial court
instanță de judecată
unless otherwise stipulated
dacă nu se stipulează altfel
V.A.T. (value added tax)
T.V.A. (taxa pe valoarea adăugată)
writ of summons
cerere de chemare în judecatăAboneaza-te la newsletter! Vei primi direct pe e-mail ultimele noutati din domeniul traducerilor. Iar daca ti-a placut postarea, da-i share pe reteaua ta socializare preferata alegand din pictogramele de mai jos.

Photo made with Pablo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...