sâmbătă, 27 februarie 2010

Update! Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de traducator

Vrei sa devii traducator autorizat de Ministerul Justitiei?

Vrei sa stii care sunt actele de care ai nevoie pentru a obtine autorizatia de traducator?

Atunci ai ajuns exact unde trebuie!

Gasesti mai jos lista actualizata cu documentele de care ai nevoie pentru a-ti depune dosarul la Ministerul Justitiei.

Inainte de a citi lista cu actele necesare, trebuie sa ai in vedere urmatoarea mentiune facuta pe site-ul Ministerului Justitiei:

"Potrivit Legii nr. 178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Justitiei autorizeaza, la cerere, dupa verificarea actelor depuse la dosarul de autorizare, traducatorii si interpretii folositi de entitatile prevazute de lege la art. 1: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti. 

PENTRU EFECTUAREA DE TRADUCERI PENTRU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, ALTELE DECAT CELE ARATATE MAI SUS, NU ESTE NECESARA AUTORIZAREA CA TRADUCATOR SI INTERPRET DE CATRE MINISTERUL JUSTITIEI, FIIND SUFICIENT ATESTATUL DE TRADUCATOR ELIBERAT DE MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL, ATESTAT CARE POATE FI ELIBERAT IN MAI MULTE DOMENII (EX. JURIDIC, ECONOMIC, TEHNIC ETC.).

Precizam ca, in cazul in care solicitantul este autorizat ca traducator si interpret, acesta este obligat sa raspunda la solicitarile organelor judiciare, in caz contrar putand fi sanctionat cu amenda judiciara."


ACTE NECESARE OBTINERE AUTORIZATIE DE TRADUCATOR SI INTERPRET

1. O cerere pe care trebuie s-o semnezi si s-o datezi, adresata Ministrului Justitiei care trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele:

- numele si prenumele tau
- domiciliul complet
- numarul de telefon
- mentiunea ca esti cetatean roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene
- limba/limbile straine pentru care soliciti sa fii autorizat ca traducator si interpret

Poti descarca cererea de pe site-ul: http://www.just.ro/profesii-conexe/

2. Unul dintre urmatoarele acte de studii:

- copie legalizata la notar dupa diploma de licenta sau echivalenta din care sa rezulte specializarea in limba sau limbile straine pentru care soliciti autorizarea.

ATENTIE! In cazul in care din diploma de licenta rezulta specializarea „limbi moderne aplicate” sau „traducere si interpretare”, „studii iudaice” sau „studii americane”, fara sa se specifice exact limbile straine de specializare pentru care soliciti autorizarea, vei depune foaia matricola/suplimentul la diploma, in copie legalizata, sau o adeverinta, in original sau in copie legalizata, eliberata de universitatea pe care ai absolvit-o, din care sa rezulte specializarea in limbile straine pentru care soliciti sa te autorizezi.

SAU

- copie legalizata la notar dupa diploma de licenta sau echivalenta care atesta ca ai absolvit un institut de invatamant superior in limba straina pentru care soliciti autorizarea.

ATENTIE! In cazul in care, din diploma de licenta nu rezulta absolvirea institutului de invatamant superior in limba straina vei depune foaia matricola/suplimentul la diploma, in copie legalizata, sau o adeverinta, in original sau in copie legalizata, eliberata de institutul absolvit, din care sa rezulte ca limba straina pentru care soliciti autorizarea a fost limba de predare a institutului absolvit.

In cazul in care nu a fost eliberata diploma de licenta, la dosarul de autorizare poate fi depusa adeverinta eliberata de universitate, in original sau in copie legalizata. Aceasta adeverinta trebuie insa sa fie valabila. 

Se precizeaza pe site-ul Ministerului ca, in conformitate cu prevederile art. 38 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2284 din 28 septembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior, durata maxima de valabilitate a adeverintei este de 12 luni: “Dupa finalizarea completa a studiilor, la cerere, absolventilor li se elibereaza Adeverinta de absolvire a studiilor, al carei termen de valabilitate este de maximum 12 luni.”


SAU

- copia legalizata la notar dupa diploma de bacalaureat ori echivalenta din care sa rezulte ca ai absolvit un liceu cu predare in limba straina sau in limba minoritatilor nationale pentru care soliciti autorizarea.

ATENTIE! In cazul in care din diploma de bacalaureat nu rezulta in mod expres ca ai absolvit un liceu cu predare in limba straina sau in limba minoritatilor nationale (limba materna) vei depune o adeverinta de la liceul absolvit, in original sau in copie legalizata, din care sa rezulte limba de predare.

SAU

- copia legalizata la notar dupa atestatul  de traducator eliberat de Ministerul Culturii (Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala) in specialitatea stiinte juridice, din limba romana in limba straina pentru care soliciti autorizarea si din limba straina in limba romana.

ATENTIE! Pentru autorizarea ca traducator si interpret de catre Ministerul Justitiei este necesar sa depui un atestat de traducator pentru specialitatea stiinte juridice, atat din limba romana in limba straina pentru care se solicita autorizarea, cat  si din limba straina in limba romana.

Pentru obtinerea certificatului de traducator pentru specialitatea stiinte juridice necesar obtinerii acestei autorizatii, trebuie sa sustii un examen in cadrul:

Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala
Adresa de corespondenta: Bdul Unirii nr. 22, etaj 2, Sector 3, Bucuresti (in incinta Ministerului Culturii - intrarea din Blvd. Mircea Voda)
Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 893 31 75
Email: office@culturadata.ro
Web: www.culturadata.ro

Persoane de contact:

Victor Blanaru
Mobil: 0788.90.50.43
E-mail: victor.blanaru@culturadata.ro

Mihaela Romanic 
E-mail: mihaela.romanic@culturadata.ro 

ATENTIE!

Poti obtine autorizatia de traducator si interpret DOAR in baza documentelor de studii mentionate mai susNU sunt acceptate alte acte, ca de exemplu:

- diploma de bacalaureat din care rezulta ca ai absolvit un liceu bilingv sau intensiv o limba straina sau ai sustinut ca proba la examenul de bacalaureat limba straina pentru care soliciti autorizarea;
- diploma de master;
- diploma de doctor;
- diploma de absolvire colegiu;
- diploma studii postuniversitare;
- diploma MBA;
- certificate de competenta lingvistica/atestate de competenta lingvistica eliberate de licee bilingve sau cu predare a unei limbi straine intensiv;
- certificate de competenta lingvistica (de ex. DELE, TOEFL, Cambridge, DALF etc.);
- diplome/certificate eliberate la absolvirea unor cursuri/seminarii in limbi straine;
- atestate de traducator eliberate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National in alte specialitati decat stiinte juridice.

Asadar, oricate mastere ai fi absolvit in limba straina respectiva, oricat de doctor ai fi in studiul limbii straine respective sau studii de specializare postuniversitare ai fi facut, daca nu ai unul dintre actele mentionate mai sus, nu te osteni sa depui dosarul fiindca nu te incadrezi si il vei primi acasa prin posta impreuna cu refuzul de eliberare a autorizatiei. (Iti spun din proprie experienta.)


3. Certificat de cazier judiciar, in original (valabil 6 luni de la eliberare).

4. Copie xerox dupa actul de identitate: buletinul de identitate/ cartea de identitate/ pasaportul etc.

5. Copie xerox dupa certificatul de nastere.

6. Copie dupa certificatul de casatorie, daca este cazul.

7. Adeverinta medicala, in original, din care sa rezulte in mod expres ca esti apt din punct de vedere medical pentru „activitatea de interpretare si traducere”.

ATENTIE!

Adeverinta medicala eliberata fie de medicul generalist, fie de medicul de familie, trebuie sa cuprinda obligatoriu mentiunea „apt pentru activitatea de interpretare si traducere”, potrivit prevederilor legale.

8. Chitanta, in original, reprezentand taxa judiciara de timbru in valoare de 300 lei (RON) pentru  fiecare limba straina pentru care soliciti autorizarea ca interpret si traducator.

ATENTIE! Chitanta de plata a taxei trebuie sa poarte in mod expres mentiunea “taxa judiciara de timbru”, indiferent daca taxa se plateste la Primarie, la unitati bancare, la CEC, la Trezoreria Statului sau la Posta Romana. 

Taxa judiciara de timbru se plateste pentru fiecare limba straina pentru care soliciti autorizarea, nu si pentru limba romana, intrucat autorizarea se acorda pentru una sau mai multe limbi straine.

In cazul in care plata se efectueaza in sistem on-line, documentul cu care se face dovada platii trebuie sa poarte semnatura si stampila unitatii bancare.

ATENTIE!

Din 13.01.2010 nu mai sunt necesare recomandarea pentru buna reputatie profesionala si nici declaratia pe propria raspundere privind capacitatea deplina de exercitiu.

UNDE SE DEPUN ACTELE

Dosarul complet cu actele necesare obtinerii autorizatiei il vei depune personal sau prin posta de orice tip (fara sa mentionezi persoane de contact) la:

Registratura Ministerului Justitiei
Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5

Program depunere dosare:
Luni - Vineri:
09:30 - 12:00 si 13:00-16:00


CAND SI CUM PRIMESTI AUTORIZATIA
           
Autorizatia se acorda prin ordinul Ministrului Justitiei. Vei primi acasa prin posta o scrisoare recomandata simpla in cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii tuturor documentelor care fac dovada ca indeplinesti conditiile legale de autorizare. Termenul de 30 de zile calendaristice poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile calendaristice.

Mai multe informatii poti gasi pe site-ul Ministerului Justitiei:
http://www.just.ro/profesii-conexe/

Tu esti pregatit sa devii traducator autorizat?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...